Projekt ECO-EFFICIENCY:

Prenos inovatívnych postupov pre zlepšenie eko-efektivity podnikov a boj proti klimatickým zmenám

Približne 75 % až 90 % malých a stredných podnikov verí, že ich aktivity nemajú žiadny environmentálny dopad. Ciele poslednej stratégie EÚ, zameranej na boj proti klimatickým zmenám a zníženie emisií, vyžadujú aktívne zaclenenie malých a stredných podnikov v procesoch špecifického vzdelávania zamestnancov a v prístupoch, podporujúcich informovanost a zapojenie podnikov ohladne stanovených cielov znižovania emisií.

ECO-EFFICIENCY projekt je koordinovaný Obchodnou a priemyselnou komorou v Zaragoze, je to európsky projekt Transferu inovácií, vyvíjaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, s cielom vytvárat siete zamestnávatelov, zamestnancov a nezamestnaných za úcelom znižovania environmentálnych dopadov podnikov.

Hlavným cielom je aplikácia správnych postupov a najlepších dostupných metód pre ekonomickú optimalizáciu, ako dôsledku environmentálnych zlepšení v malých a stredných podnikoch.


Prístup k on-line tréningu. Odborné vzdelávanie v oblasti implementácie eko-efektívnych opatrení v malých a stredných podnikoch.

PARTNERI

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Fundación San Valero
Ifor-net
Ecoversum
Dimitroff
Kolping-Bildungswerk
Agroinstitut Nitra
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlucne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).